Информация как използваме личните данни

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Informații obligatorii despre drepturile utilizatorilor privind protecția datelor cu caracter personal


Ґ Informații despre compania care vă prelucrează datele:
Nume: „SUICO" EOOD
CUI: 121041923
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, Str. Malashevska Nr. 16
Telefon: +359 2 8139888
E-mail: privacy@suico.eu
Website: krina.eu

Ґ Informații despre autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal
Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, cod poștal 1592, Bdul. „Prof. Tsvetan Lazarov" Nr. 2
Telefon: +359 2 915 3 518
Website: www.cpdp.bg


„SuiCo" EOOD (denumit în continuare „Administrator" sau „Compania") își desfășoară activitățile în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a datelor cu caracter personal în scopul informării acestor date cu privire la acest aspect al companiei cu privire la scopul complet al acestor informații cu caracter personal, și drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare.


Ґ Baza pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 1. Administratorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal primite în urma utilizării website-ului suico.eu în baza art. 6, alin. 1, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), și mai exact, din următoarele motive: • Consimțământul primit în mod expres de la dumneavoastră în calitate de client;
 • Respectarea unei obligații legale care se aplică Administratorului;
 • În scopurile intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei părți terțe;
Scopuri și principii în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 2. (1) Colectăm și procesăm datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea site-ului, în următoarele scopuri: • contabile;
 • rapoarte;
 • marketing direct
 • trimiterea unui newsletter dacă dvs. doriți asta;
 • protecția securității informațiilor;
(2) Noi respectăm următoarele principii atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal: • legalitate, bună-credință și transparență;
 • limitarea scopurilor de prelucrare;
 • relevanța pentru scopurile prelucrării și minimizării datelor colectate;
 • acuratețea și actualizarea datelor;
 • limitarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;
 • integritatea și confidențialitatea prelucrării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.
(3) Atunci când prelucrează și stochează date cu caracter personal, Administratorul poate prelucra și stoca datele cu caracter personal pentru a proteja următoarele interese legitime:• îndeplinirea obligaţiilor faţă de Agenţia Naţională de Venituri, Ministerul Afacerilor Interne şi alte organe de stat şi municipale.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectează, prelucrează și stochează compania noastră

Art. 3. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastră, în următoarele scopuri: • Trimiterea unui newsletter – scopul acestei operațiuni este administrarea procesului de trimitere a newsletterelor către clienții care au solicitat să le primească. Având în vedere limitările privind colectarea datelor cu caracter personal, efectuarea unei evaluări a impactului nu este necesară pentru realizarea acestei operații.
 • Comunicarea cu contrapartea în cazul în care este primită o solicitare prin e-mail sau prin intermediul formularului de pe site. Având în vedere limitările privind colectarea datelor cu caracter personal, efectuarea unei evaluări a impactului nu este necesară pentru realizarea acestei operațiuni.
(2) Administratorul prelucrează următoarele categorii de date și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și din următoarele motive:
 • Datele dvs. de identificare (adresă de e-mail și nume)
  • Scopul pentru care se colectează datele: 1) Stabilirea unei comunicări cu utilizatorul și trimiterea de informații către acesta, 2) pentru trimiterea unui newsletter.
  • Baza pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele dvs. pentru trimiterea unui newsletter și comunicare sunt prelucrate pe baza consimțământului expres acordat de dvs. – art. 6, al. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
 • Date suplimentare furnizate de dvs. - Dacă doriți să trimiteți un mesaj către noi, puteți furniza datele dvs. precum nume și număr de telefon.
  • Scopul pentru care se colectează datele: pentru a oferi un serviciu mai bun clienților și pentru a răspunde la cerințele acestora, astfel încât să putem menține contactul și să le furnizăm informații.
  • Baza legală pentru prelucrarea datelor: art. 6, al. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Furnizarea acestor date nu este obligatorie atunci când trimiteți o cerere prin formularul de contact.
(3) Administratorul nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal referitoare la următoarele aspecte:

• originea rasială sau etnică;

• convingerile politice, religioase sau filozofice, sau apartenența la organizații sindicale;

• date genetice și biometrice, date privind starea de sănătate sau informații despre viața sau orientarea sexuală.

(4) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele care interacționează cu site-ul.

(5) Compania nu preia în mod automat a deciziile referitoare la datele personale.Art. 4. Administratorul poate utiliza așa-numitele "cookies" în scopul asigurării funcționalității complete a site-ului web, îmbunătățirea experienței utilizatorului, scopuri statistice, ușurarea accesului și altele, cu ceea ce sunteți de acord prin utilizarea site-ului nostru web. Aveți posibilitatea să controlați și/sau să ștergeți "cookies"-urile în orice moment prin intermediul setărilor browserului utilizat de dvs. "Cookies"-urile nu reprezintă date cu caracter personal și nu sunt utilizate pentru identificarea vizitatorilor și utilizatorilor site-ului web.

Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 5. (1) Administratorul stochează datele dvs. cu caracter personal pentru un termen de maximum 5 ani. După expirarea acestui termen sau la cererea dvs., Administratorul va lua măsurile necesare pentru a șterge și distruge toate datele dvs., fără întârzieri nejustificate sau pentru a le anonimiza (adică pentru a le transforma într-o formă care să nu dezvăluie identitatea dvs.).

(2) Administratorul păstrează datele dvs. cu caracter personal furnizate în legătură cu comenzile online pentru o perioadă de 5 ani, în scopul protejării intereselor legale ale Administratorului în cazul disputelor judiciare sau administrative cu utilizatorii magazinului online.

(3) Administratorul vă va informa în cazul în care termenul de păstrare a datelor trebuie să fie prelungit pentru îndeplinirea unei obligații legale sau în scopul intereselor legitime ale Administratorului sau altor scopuri.

Transmiterea datelor dvs. personale pentru prelucrare


Art. 6. (1) Administratorul poate, la discreția sa, să transmită parțial sau integral datele dvs. cu caracter personal către procesatori de date cu scopul de a îndeplini scopurile pentru care ați dat consimțământul, respectând cerințele Regulamentului European (UE) 2016/679 (GDPR).

(2) Administratorul vă va informa în cazul în care are intenția de a transfera parțial sau integral datele dvs. cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale.Drepturile dvs. în timpul colectării, procesării și stocării datelor dvs. cu caracter personal:

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal


Art. 7. (1) Dacă nu doriți ca datele dvs. cu caracter personal să fie procesate în scopuri de marketing și primirea de newslettere, puteți retrage în orice moment consimțământul dvs. pentru prelucrare, completând formularul de retragere a consimțământului în Anexa nr. 1 sau printr-o cerere în formă liberă, pe care să ne-o trimiteți prin e-mail la privacy@suico.eu.

(2) După ce primim cererea dvs., vă vom trimite la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o pentru primirea newsletterelor și mesajelor publicitare, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. în calitate de destinatar al newsletterelor și subiect al datelor cu caracter personal pentru care a fost solicitată retragerea consimțământului.

(3) Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Administrator până la acel moment.

Dreptul de accesArt. 8. (1) Aveți dreptul de a solicita și de a primi de la Administrator o confirmare cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt în curs de prelucrare, prin trimiterea unei cereri în text liber prin e-mail la privacy@suico.eu.

(2) Aveți dreptul de a accesa datele care vă privesc, precum și informațiile legate de colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal.

(3) După ce primim solicitarea dvs., vă vom trimite o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca subiect al datelor personale la care este solicitat accesul, către e-mailul pe care l-ați folosit pentru a vă înregistra sau a plasa comenzi în magazinul electronic.

(4) După efectuarea verificării, conform alin. 3. La cerere, Administratorul vă va furniza o copie a datelor cu caracter personal prelucrate referitoare la dumneavoastră, în formă electronică sau în altă formă adecvată.

(5) Furnizarea accesului la date este gratuită, dar Administratorul își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în cazul solicitărilor repetitive sau excesive.


Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat")

Art. 9. (1) Dreptul la ștergerea datelor (sau "dreptul de a fi uitat") este reglementat în conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Conform acestui articol, aveți dreptul să solicitați administratorului ștergerea parțială sau integrală a datelor dvs. cu caracter personal, atunci când îndepliniți unul dintre următoarele motive:

• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.

• Ați retras consimțământul asupra căruia se baza prelucrarea datelor, iar nu există alt temei legal pentru prelucrarea lor.

• Ați depus obiecție împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv în scopuri de marketing direct, și nu există motive legitime pentru prelucrarea lor.

• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

• Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală conform dreptului Uniunii Europene sau al statului membru la care este supus administratorul.

• Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale către copii.

În cazul în care îndepliniți unul dintre aceste motive, administratorul are obligația să șteargă datele dvs. cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.(2) Administratorul nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal în următoarele situații:

• Pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și dreptul la informare.

• Pentru respectarea unui obligații legale care prevede prelucrarea datelor, conform dreptului Uniunii Europene sau al statului membru, la care este supus administratorul, sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorităților oficiale acordate administratorului.

• Din motive de interes public în domeniul sănătății publice.

• Pentru scopuri de arhivare în interes public, în scopuri științifice sau istorice sau în scopuri statistice.

• Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.(3) Pentru a exercita dreptul de a fi uitat, trebuie să trimiteți o cerere de ștergere a datelor cu caracter personal pe adresa de e-mail indicată, completând formularul din Anexa nr. 2 sau printr-o cerere în formă liberă. Administratorul vă va trimite pe adresa de e-mail pe care ați folosit-o la înregistrarea pentru newsletterul nostru sau pentru a ne contacta prin intermediul formularului de contact de pe site, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea identității dvs. în calitate de utilizator al site-ului și subiect al datelor cu caracter personal pentru care a fost solicitată ștergerea.(4) După ce vă autentificăm identitatea persoanei care a solicitat ștergerea și a subiectului datelor la care se referă cererea, vom șterge toate datele pe care le procesăm pentru dvs. conform alineatului (3).


Dreptul la limitare


Art. 10. (1) Aveți dreptul să solicitați administratorului să limiteze prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, prin trimiterea unei cereri în formă liberă prin e-mail, în următoarele situații:

• Ați contestat exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite administratorului să verifice exactitatea acestora.

• Prelucrarea datelor este ilegală, dar doriți să restricționați doar utilizarea lor, nu și să fie șterse.

• Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar doriți să le păstrați pentru a vă stabili, exercita sau apăra drepturile legale.

• Ați depus obiecție împotriva prelucrării, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale administratorului au prioritate față de interesele dvs.

(2) După ce primim cererea dvs., vă vom trimite la adresa de e-mail pe care ați utilizat-o pentru înregistrarea la newsletterul nostru sau pentru a ne contacta prin intermediul formularului de contact de pe site, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea identității dvs. ca utilizator al site-ului și subiect al datelor cu caracter personal pentru care a fost solicitată restricționarea prelucrării.

(3) După efectuarea verificării conform alineatului (2), Compania va înceta prelucrarea datelor dvs., dar nu va elimina publicațiile făcute de dvs. pe site, dacă există astfel de publicații.
Dreptul la primirea informațiilor

Art. 12. (1) Conform articolului 12 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), aveți dreptul să solicitați administratorului să vă informeze cu privire la toți destinatarii cărora datele dvs. cu caracter personal, pentru care a fost cerută corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, au fost dezvăluite. Administratorul poate refuza să furnizeze această informație dacă acest lucru ar fi imposibil sau ar necesita eforturi disproporționate.În cazul în care solicitați astfel de informații, administratorul trebuie să vă ofere o listă a destinatarilor cărora datele dvs. cu caracter personal au fost dezvăluite, în măsura în care această informație este disponibilă și fezabilă.

Art. 13. (1) Potrivit articolului 13 din GDPR, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal de către administrator, inclusiv în cazul în care acestea sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.

Dacă vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, administratorul nu va mai procesa datele dvs. cu caracter personal în acest scop.

Pentru a exercita dreptul de a vă opune prelucrării datelor, trebuie să contactați administratorul și să solicitați în mod explicit oprirea prelucrării datelor în scopuri de marketing direct sau în orice alt scop specific.


Drepturile dumneavoastră în cazul unei încălcări a securității datelor dvs. cu caracter personal


Art. 14. (1) Ne străduim să luăm toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicarea și transferul de date (precum HTTPS). Utilizăm metode anonime și pseudonime atunci când este adecvat. Monitorizăm sistemele noastre în căutarea posibilelor vulnerabilități și atacuri.Cu toate acestea, chiar dacă depunem toate eforturile posibile, nu putem garanta securitatea informațiilor. Totuși, vă promitem că vom notifica autoritățile competente în cazul unei încălcări a datelor. Vă vom informa și în cazul în care există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot posibilul să prevenim încălcările de securitate și să ajutăm autoritățile în situația unor astfel de încălcări.În cazul în care administratorul descoperă o încălcare a securității datelor cu caracter personal care poate reprezenta un risc semnificativ pentru drepturile și libertățile dvs., vi se va notifica imediat despre încălcare, precum și despre măsurile care au fost sau urmează să fie luate pentru remedierea acesteia.

(2) Administratorul nu este obligat să vă informeze în cazul în care:

• A luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor afectate de încălcarea securității;

• A luat măsuri ulterioare care asigură că încălcarea nu va duce la un risc semnificativ pentru drepturile dvs.;

• Notificarea ar necesita eforturi disproporționate.În aceste cazuri, administratorul poate decide să nu vă notifice în legătură cu încălcarea securității, deoarece s-au luat măsuri adecvate pentru a proteja datele dvs. și riscul pentru drepturile dvs. este considerat redus.Este important ca administratorul să ia în considerare gravitatea și amploarea încălcării pentru a decide dacă notificarea este necesară sau nu. În cazul în care riscul pentru drepturile și libertățile dvs. este ridicat, administratorul va trebui să vă informeze în mod obligatoriu despre încălcarea securității și măsurile luate pentru remedierea acesteia.
Persoanele cărora le sunt furnizate datele dvs. cu caracter personalArt. 15. (1) În scopul prelucrării datelor cu caracter personal și furnizării serviciilor în funcționalitatea lor completă și în interesul dvs., administratorul poate furniza datele către următoarele companii, care sunt operatori de date, fără ca enumerarea să fie exhaustivă:Procesator de date cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal


(2) Companiile care prelucrează datele cu caracter personal respectă toate cerințele de legalitate și securitate în timpul procesării și stocării datelor dvs. cu caracter personal.Art. 16. Administratorul nu transferă datele dvs. către terțe țări, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar și în conformitate cu condițiile specificate în articolul 6 (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).Art. 17. În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu prevederile menționate anterior sau a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal:Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, cod poștal 1592, Bdul. „Prof. Tsvetan Lazarov" Nr. 2
Telefon: +359 2 915 3 518
Website: www.cpdp.bgArt. 18. Vă puteți exercita toate drepturile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal prin formularele atașate acestor informații. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și vă puteți face cererile în orice formă care conține o declarație în acest sens și vă identifică ca proprietar al datelor.Art. 19. În cazul în care consimțământul se referă la un transfer de date, Administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul datelor către țări terțe în absența unei soluții de protecție adecvată și a unor mijloace adecvate de protecție.Formular № 1Solicitare de retragere a consimțământului în scopuri de prelucrare

Numele dumneavoastră*: …………………….

Adresa de e-mail folosită în cadrul website-ului*: …………….

Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….Către

Nume: „SUICO" EOOD

CUI: 121041923
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, Str. Malashevska Nr. 16
Telefon: +359 2 8139888
E-mail: privacy@suico.eu
Website: krina.euPrin prezentul formular, îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de mine în scopul primirii unui newsletter, mesaje publicitare sau alte materiale de marketing, fiind la curent cu condițiile de retragere a consimțământului în conformitate cu Informația obligatorie privind drepturile de protecție a datelor.

În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră conform legislației de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:

Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, cod poștal 1592, Bdul. „Prof. Tsvetan Lazarov" Nr. 2
Telefon: +359 2 915 3 518
Website: www.cpdp.bgFormular № 2Solicitare pentru „a fi uitat" – pentru a șterge datele personale asociate cu mineNumele dumneavoastră*: …………………….

Adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau ați folosit pentru comenzile din cadrul website-ului*: …………….Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….Către

Nume: „SUICO" EOOD

CUI: 121041923
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, Str. Malashevska Nr. 16
Telefon: +359 2 8139888
E-mail: privacy@suico.eu
Website: krina.euSolicit ca toate datele personale pe care le colectați, prelucrați și stocați, furnizate de mine sau de terți care au legătură cu mine, conform identificării specificate, să fie șterse din bazele dumneavoastră de date.Declar că sunt conștient de faptul că unele sau toate datele mele personale pot continua să fie prelucrate și stocate de către operator în scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale.În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră conform legislației de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, cod poștal 1592, Bdul. „Prof. Tsvetan Lazarov" Nr. 2
Telefon: +359 2 915 3 518
Website: www.cpdp.bgFormular № 3Cerere de portabilitate a datelor cu caracter personalNumele dumneavoastră*: …………………….

Adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau ați folosit pentru comenzile din cadrul website-ului*: …………….Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….Către

Nume: „SUICO" EOOD

CUI: 121041923
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, Str. Malashevska Nr. 16
Telefon: +359 2 8139888
E-mail: privacy@suico.eu
Website: krina.eu


Vă rugăm să trimiteți în format XML toate datele personale legate de mine, care au fost colectate, procesate și stocate în bazele dumneavoastră de date, către această adresă de e-mail:e-mail: …………………….

Administrator - acceptarea datelor: …………………….NUME: „SUICO" EOOD

Cod Unic de Identificare (EIK, BULSTAT, număr de înregistrare în CPLD): BG121041923, 121041923, 1163968

E-mail: privacy@suico.eu


În cazul în care drepturile dumneavoastră sunt încălcate conform legislației menționate sau a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:


Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, cod poștal 1592, Bdul. „Prof. Tsvetan Lazarov" Nr. 2
Telefon: +359 2 915 3 518
Website: www.cpdp.bg


Formular № 4Solicitare pentru corectarea datelor


Numele dumneavoastră*: …………………….

Adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau ați folosit pentru comenzile din cadrul website-ului*: ……………………..

Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….CătreNume: „SUICO" EOOD

CUI: 121041923

Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, Str. Malashevska Nr. 16

Telefon: +359 2 8139888

E-mail: privacy@suico.eu

Website: krina.eu
Аș dori ca următoarele date personale ale mele, pe care le-ați colectat, prelucrat și stocat, furnizate de mine sau de terțe persoane care sunt asociate cu mine, să fie corectate după cum urmează:Datele care necesită corecție:

…………………………………………..Vă rog să le corectați în următorul mod:

…………………………………………..În cazul în care drepturile dumneavoastră conform legislației menționate sau a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal sunt încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează: [includeți aici informațiile relevante despre cum să depuneți plângerea, precum numele, adresa și coordonatele de contact ale Comisiei]:
Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, cod poștal 1592, Bdul. „Prof. Tsvetan Lazarov" Nr. 2
Telefon: +359 2 915 3 518
Website: www.cpdp.bg

NEWSLETTER
Fii primul care află ce se întâmplă în bucătăria Krina!
Abonează-te la newsletter-ul nostru și vei primi rețete noi și populare, informații despre produse și promoții speciale.
Apăsând butonul „Mă abonez", ești de acord cu Politica noastră de confidențialitate.