Informatii despre compania care prelucreaza datele dvs.:

 

Denumire: “SuiCo” EOOD

CUI/BULSTAT: 121041923

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Adresa de corespondenta: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Telefon: 02 8139888

E-mail: privacy@suico.eu

Web site: krina.eu

 

Informatii privind autoritatea de supraveghere competenta pentru protectia datelor cu caracter personal

 

Denumire: Comisia privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Adresa de corespondenta: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Telefon: 02 915 3 518

Pagina de internet: www.cpdp.bg

“SuiCo” EOOD (Denumita in continuare pe scurt “Administrator” sau “Companie”) isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea privind protectia datelor cu caracter personal si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Prezenta informatie are ca scop de a va informa cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personale de catre Companie si drepturile pe care le aveti in legatura cu aceasta prelucrare.

Motivul pentru colectarea, prelucrarea si stocarea datelor dvs. personale

Art.1. Administratorul colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in legatura cu utilizarea site-ului suico.eu in temeiul art.6, alin.1, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), si in special in baza urmatoarelor motive:

 • Consimtamantul primit in mod explicit de la dvs. ca client;
 • Respectarea obligatiilor legale care se aplica fata de Administrator;

In scopul intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei terte parti;

Obiective si principii la colectarea, prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Art.2. (1) Colectam si prelucram datele personale pe care Dvs. le furnizati in legatura cu utilizarea site-ului pentru urmatoarele scopuri:

 • scopuri contabile;
 • scopuri statistice;
 • marketing direct;
 • trimiterea buletinului informativ la cererea exprimata de catre dumneavoastra;
 • protectia securitatii informationale;

(2) Noi respectam urmatoarele principii la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • legalitate, echitate si transparenta;
 • limitarea obiectivelor prelucrarii;
 • relativitate cu obiectivele de prelucrare si minimizarea la minim a datelor colectate;
 • precizie si actualitate a datelor;
 • limitarea stocarii in vederea atingerii obiectivelor;
 • integritatea si confidentialitatea prelucrarii si garantarii unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

(3) La prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal, Administratorul poate prelucra si stoca datele cu caracter personal cu scopul protectiei urmatoarelor interese legitime:

indeplinirea obligatiilor sale fata de Agentia Nationala a Veniturilor, Ministerul Afacerilor Interne si alte autoritati de stat si municipale.

Ce tipuri de date personale colecteaza, prelucreaza si pastreaza compania noastra

Art.3. (1) Compania efectueaza urmatoarele operatiuni cu datele personale furnizate de catre dvs. pentru urmatoarele scopuri:

 • Trimiterea buletinului informativ (newsletter) – scopul acestei operatiuni este de a administra procesul de trimitere a buletinelor catre clientii care au declarat ca doresc sa primeasca aceste buletine informative. Avand in vedere domeniul limitat de colectare a datelor cu caracter personal, efectuarea unei evaluari a impactului nu este necesara efectuarea unei evaluari ale impactului operatiunii.
 • Comunicarea cu contractant la cererea inaintata prin e-mail sau prin intermediul formularului de pe site. Avand in vedere domeniul limitat de colectare a datelor cu caracter personal, efectuarea unei evaluari a impactului nu este necesara efectuarea unei evaluari ale impactului operatiunii.

(2) Administratorul prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal si informatii privind urmatoarele scopuri si motive:

 • Datele dvs. personalizate (posta electronica si nume)

Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Contactarea utilizatorului si trimiterea de informatii catre acesta, 2) pentru trimiterea buletinului informativ.

 • Motivul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele dvs. cu privire la trimiterea buletinului informativ si a comunicarii sunt prelucrate potrivit consimtamantului dvs. explicit – art.6, alin.1, lit.(a) GDPR.
 • Date suplimentare furnizate de catre dvs. – Daca doriti sa completati cererea dvs. catre noi, puteti adauga la aceasta datele privind numele, numarul de telefon.
 • Scopul pentru care se colecteaza datele: servicii mai bune fata de contractor si conformitate cu cerintele acestuia privind contactarea si obtinerea de informatii de la noi.
 • Motive pentru prelucrarea datelor: art.6, alin.1, lit.(a) GDPR. Furnizarea acestor date nu este obligatorie la inaintarea cererii prin intermediul formularului de contact.

(3) Administratorul nu colecteaza si nu prelucreaza date cu caracter personal care se refera la urmatoarele:

 • dezvaluie originea rasiala sau etnica;
 • dezvaluie convingeri politice, religioase sau filosofice sau calitatea de membru in organizatii sindicale;
 • date genetice si biometrice, date cu privire la starea de sanatate sau date cu privire la viata sexuala sau orientarea sexuala.

 

(4) Datele cu caracter personal sunt colectate de catre Administrator de la persoanele pentru care acestea se refera.

(5) Compania nu efectueaza luarea automatizata de decizii cu date.

 

Art.4. Administratorul poate folosi asa numitele “cookie-uri” in scopul de a asigura functionalitatea completa a web site-ului, pentru a imbunatati experienta utilizatorului, scopurile statistice, accesul facilitat si altele, cu care dumneavoastra sunteti de acord, prin utilizarea web site-ul nostru. Dumneavoastra puteti in orice moment sa controlati si/sau sa stergeti “cookie-urile” prin setarea browser-ului utilizat de catre Dvs. “Cookie-urile” nu reprezinta date cu caracter personal si nu sunt folosite pentru identificarea vizitatorilor si utilizatorilor pe web site.

Termenul de pastrare a datelor dvs. personale

Art.5. (1) Administratorul pastreaza datele dvs. cu caracter personal pentru o perioada de cel mult 5 ani. Dupa expirarea termenului sau la solicitarea dvs., Administratorul ia toate masurile necesare pentru a sterge si distruge toate datele dvs., fara intarziere nejustificata sau sa le anonimizeze (adica sa le aduca intr-o forma care nu dezvaluie personalitatea dvs.).

(2) Administratorul pastreaza datele dvs. cu caracter personal, furnizate in legatura cu comenzile online efectuate pentru termen de 5 ani in scopul protectiei intereselor legale ale Administratorului in cazul litigiilor legale sau administrative cu utilizatorii magazinului online.

(3) Administratorul va instiinteaza in cazul in care termenul de pastrare al datelor este necesar sa fie prelungit in ceea ce priveste executarea obligatiilor legale sau in ceea ce priveste interesele legitime ale Administratorului sau altele.

Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal pentru prelucrare

Art.6. (1) Administratorul poate, la libera sa alegere, sa transmita toate sau o parte din datele dvs. personale operatorilor de date personale pentru indeplinirea obiectivelor de prelucrare, pentru care ati dat consimtamantul, prin respectarea cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

(2) Administratorul va instiinteaza in cazul intentiei de a preda o parte sau toate datele dvs. cu caracter personal catre terte parti sau organizatii internationale.

Drepturile dumneavoastra la colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal

 

Retragerea consimtamantului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Art.7. (1) In cazul in care nu doriti datele dvs. cu caracter personal sa fie prelucrate in scopuri de marketing si primirea buletinului, puteti oricand sa va retrageti consimtamanul privind prelucrarea, prin completarea formularului de retragere a consimtamantului din Anexa nr.1 sau prin cerere in text liber trimisa la posta electronica privacy@suico.eu.

(2) Odata cu primirea cererii dvs., va vom trimite la adresa de e-mail, care ati specificat pentru primirea de buletine informative si mesaje publicitare, o scrisoare cu instructiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca destinatar al buletinelor si al datelor cu caracter personal, pentru care a fost solicitata retragerea consimtamantului.

(3) Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, pe care Administratorul a efectuat pana in prezent.

Dreptul de acces

Art.8. (1) Aveti dreptul sa solicitati si sa obtineti de la Administrator confirmare daca se prelucreaza datele cu caracter personal referitoare la dvs., prin trimiterea cererii in text liber la e-mail privacy@suico.eu.

(2) Aveti dreptul de a primi acces pana la datele referitoare la dvs., precum si pana la informatiile referitoare la colectarea, prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal.

(3) Dupa primirea cererii dvs., va vom trimite la adresa de e-mail, care ati folosit pentru inregistrare sau efectuarea comenzilor la magazinul online, o scrisoare cu instructiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca subiect de date cu caracter personal, la care a fost solicitat acces.

(4) Dupa efectuarea verificarii, conform alin.3, Administratorul va furnizeaza la cerere o copie de la datele cu caracter personal prelucrate referitoare la dvs., in forma electronica sau alta forma corespunzatoare.

(5) Oferirea accesului pana la date este libera, dar Administratorul isi rezerva dreptul de a impune o taxa administrativa in caz de repetabilitate sau excesivitate a cererilor.

Dreptul la stergere (de a fi uitat)

Art.9. (1) Aveti dreptul de a solicita de la Administrator stergerea unei parti sau a tuturor datelor cu caracter personal, referitoare la dvs., iar Administratorul are obligatia de a le sterge fara intarzieri nejustificate, atunci cand este de fata unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;
 • Dumneavoastra retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea datelor si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Dumneavoastra faceti obiectii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, referitoare la dvs., inclusiv in scopuri de marketing direct si nu exista motive legitime pentru prelucrare, care sa aibe avantaj;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse cu scopul respectarii obligatiilor legale in conformitate cu legislatia UE sau dreptul unui stat membru, care se aplica fata de Administrator;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea serviciilor catre societatile informationale.

(2) Administratorul nu are obligatia de a sterge datele cu caracter personal, daca acesta le pastreaza si le prelucreaza:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si a dreptului la informare;
 • pentru respectarea obligatiei legale care necesita prelucrarea prevazuta de legislatia UE sau legislatia statului membru care se aplica fata de Administrator sau pentru indeplinirea unei sarcini de interes public sau la exercitarea atributiilor oficiale care iau fost conferite;
 • din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;
 • in scopurile de arhivare in interes public, pentru cercetari stiintifice sau istorice sau in scopuri statistice;
 • pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicarilor si creantelor legale.

(3) Pentru a va exercita dreptul de a fi uitat, este necesar sa trimiteti prin email o cerere pentru stergerea datelor dvs. cu caracter personal, care Administratorul prelucreaza, prin completarea formularului din Anexa nr.2 sau prin cerere in text liber, dupa care Administratorul va trimite la adresa de e-mail, care ati folosit la inregistrarea pentru buletinul nostru informativ sau pentru contact cu noi la completarea formularului de contact de pe site, scrisoare cu instructiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator al site-ului si subiect de date cu caracter personal, pentru care a fost inaintata cerere de stergere.

(4) Dupa confirmarea identitatii persoanei care a inaintat cererea si a persoanei pentru care se refera datele in conformitate cu instructiunile dvs. trimise, vom sterge toate datele care prelucram pentru Dvs., in conformitate cu alin.3.

Dreptul la limitare

Art.10. Aveti dreptul sa solicitati de la Administrator sa limiteze prelucrarea datelor referitoare la dvs., prin trimiterea unei cereri in text liber prin e-mail, atunci cand:

 • contestati exactitatea datelor personale, pentru perioada care permite Administratorul sa verifice exactitatea datelor personale;
 • prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie sterse, ci doar utilizarea acestora sa fie limitata;
 • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau protectia creantelor sale juridice;

Ati facut obiectiune impotriva prelucrarii in asteptarea verificarii daca motivele legitime ale Administratorului au avantaj in fata intereselor voastre.

(2) Odata cu primirea cererii dvs., va vom trimite la adresa de e-mail, care ati folosit la inregistrarea pentru buletinul nostru informativ sau pentru contact cu noi la completarea formularului de contact de pe site, o scrisoare cu instructiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator al site-ului si subiect de date cu caracter personal, pentru care a fost inaintata cerere limitarea prelucrarii.

(3) Dupa efectuarea verificarii conform alin.2, Compania va inceta prelucrarea datelor dvs., dar nu va elimina mesajele care ati facut pe site, in cazul in care astfel exista.

Dreptul de a primi informatii

Art.12. Puteti solicita de la Administrator sa va informeze cu privire la toti destinatarii carora le-au fost dezvaluite datele cu caracter personal pentru care a fost solicitata corectarea, stergerea sau limitarea prelucrarii. Administratorul poate refuza sa furnizeze aceste informatii in cazul in care acest lucru ar fi imposibil sau ar necesita eforturi disproportionate.

Dreptul la opozitie

Art.13. Va puteti opune in orice moment impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Administrator, care se refera la acesta, inclusiv daca se prelucreaza pentru scopurile marketingului direct.

Drepturile dumneavoastra la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal

Art.14. (1) Facem tot posibilul pentru a pastra datele dvs. cu caracter personal in siguranta. Utilizam protocoalele sigure pentru comunicare si transferul de date (precum HTTPS). Folosim anonimizarea si pseudonimizarea, atunci cand este cazul. Monitorizam sistemele noastre pentru posibile vulnerabilitati si atacuri.

Chiar daca ne straduim sa facem tot posibilul, nu putem garanta securitatea informatiilor. Cu toate acestea, ne angajam sa notificam autoritatile competente privind incalcarile protectiei datelor. Va vom

anunta si daca exista amenintare cu privire la drepturile sau interesele dvs. Vom face tot ce putem, pentru a preveni incalcarea securitatii si pentru a sprijini autoritatile in cazul in care vor apare incalcari.

Daca Administratorul constata o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, care poate da nastere la un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, acesta va va informa fara intarziere nejustificata cu privire la incalcare, precum si cu privire la masurile luate sau care urmeaza sa fie luate.

(2) Administratorul nu este obligat sa va instiinteze, daca:

 • a intreprins masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectie cu privire la datele afectate de incalcarea securitatii;
 • a luat ulterior masuri care garanteaza ca incalcarea nu va duce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastra;
 • notificarea ar necesita eforturi disproportionate.

Persoane carora li se furnizeaza datele dvs. personale

Art.15. (1) In scopul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si prestarea serviciilor in functionalitatea ei completa si cu privire la interesele dumnevoastra, Administratorul poate furniza datele la urmatoarele companii, care prelucreaza datele, fara ca enumerarea sa fie exhaustiva:

Operator prelucrare date cu caracter personal

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

 • BORIKA AD plati cu carduri de credit si debit
 • Econt Express OOD servicii de expediere pentru livrare colete
 • Speedy AD servicii de expediere pentru livrare colete
 • Silver Lining Communications EOOD marketing digital

Google cu produsele sale respective: Google Analytics, Google Tag Manager https://privacy.google.com/#, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg;

(2) Operatorii de date personale respecta toate cerintele legale si de securitate la prelucrarea si stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Art.16. Administratorul nu efectueaza transferul datelor dvs. cu caracter personal catre terte parti, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar si in conditia art.6 (2).

Art.17. In cazul incalcarii drepturilor dvs. potrivit legislatiei susmentionate sau a celei aplicabile privind protectia datelor personale, aveti dreptul de a depune plangere in fata Comisiei pentru protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 

Denumire: Comisia privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Adresa de corespondenta: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Telefon: 02 915 3 518

Pagina de internet: www.cpdp.bg

Art.18. Va puteti exercita toate drepturile cu privire la protectia datelor dvs. personale prin intermediul formularelor anexate la prezenta informatie. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii si puteti inainta cererile dvs. sub orice forma care contine o declaratie despre aceasta si va identifica in calitate de detinator al datelor.

Art.19. In cazul in care consimtamantul se refera la transfer, Administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul de date catre terte parti in absenta unei decizii pentru protectie adecvata si mijloace corespunzatoare de protectie.

Anexa nr.1

 

Forma de retragere a consimtamantului in scopul prelucrarii

 

Numele dvs.*: …………………….

Adresa de email care ati utilizat in magazinul electronic*: ………………..

Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….

 

Catre

Denumire: “SuiCo” EOOD

CUI/BULSTAT: 121041923

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Adresa de corespondenta: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Telefon: 02 8139888

E-mail: privacy@suico.eu

Web site: krina.eu

 

Prin prezenta imi retrag consimtamantul cu privire la prelucrarea datele personale furnizate de catre mine in scopul primirii buletinului informativ, a anunturilor publicitare sau a altor materiale de marketing, cunoscand conditiile de retragere a consimtamantului in conformitate cu Informatiile obligatorii privind drepturile persoanelor cu privire la protectia datelor personale ale magazinului electronic.

In cazul incalcarii drepturilor dvs. potrivit legislatiei susmentionate sau a celei aplicabile privind protectia datelor personale, aveti dreptul de a depune plangere in fata Comisiei pentru protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

Denumire: Comisia privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Adresa de corespondenta: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Telefon: 02 915 3 518

Pagina de internet: www.cpdp.bg

Anexa nr.2

 

Cerere “sa fiu uitat” – pentru stergerea datelor cu caracter personal, legate de mine

 

Numele dvs.*: …………………….

Adresa de email cu care v-ati inregistrat sau ati folosit pentru comenzi in magazinul electronic*: …………………….

Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….

 

Catre

Denumire: “SuiCo” EOOD

CUI/BULSTAT: 121041923

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Adresa de corespondenta: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Telefon: 02 8139888

E-mail: privacy@suico.eu

Web site: krina.eu

 

Va rugam, toate datele cu caracter personal colectate, prelucrate si pastrate, furnizate de catre mine sau de catre terte parti, care sunt legate de mine, in conformitate cu identificarea mentionata, sa fie sterse din bazele dvs. de date.

Declar ca am luat la cunostinta ca o parte sau toate datele mele personale pot continua sa fie prelucrate si pastrate de catre administrator in scopul indeplinirii obligatiilor sale legale.

In cazul incalcarii drepturilor dvs. potrivit legislatiei susmentionate sau a celei aplicabile privind protectia datelor personale, aveti dreptul de a depune plangere in fata Comisiei pentru protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 

Denumire: Comisia privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Adresa de corespondenta: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Telefon: 02 915 3 518

Pagina de internet: www.cpdp.bg

Anexa nr.3

 

Cerere de transfer a datelor cu caracter personal

 

Numele dvs.*: …………………….

Adresa de email cu care v-ati inregistrat sau ati folosit pentru comenzi in magazinul electronic*: …………………….

Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….

 

Catre

Denumire: “SuiCo” EOOD

CUI/BULSTAT: 121041923

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Adresa de corespondenta: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Telefon: 02 8139888

E-mail: privacy@suico.eu

Web site: krina.eu

Va solicitam ca toate datele personale referitoare la mine colectate, prelucrate si pastrate in bazele dvs. de date sa fie trimise in format XML la:

e-mail: …………………….

Administrator – destinatarul datelor: …………………….

 

Denumire: “SuiCo” EOOD

Numar de identificare (CUI, BULSTAT, numar de inr. CPDCP):

BG121041923, 121041923, 1163968

E-mail: privacy@suico.eu

 

In cazul incalcarii drepturilor dvs. potrivit legislatiei susmentionate sau a celei aplicabile privind protectia datelor personale, aveti dreptul de a depune plangere in fata Comisiei pentru protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 

Denumire: Comisia privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Adresa de corespondenta: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Telefon: 02 915 3 518

Pagina de internet: www.cpdp.bg

Anexa nr.4

 

Cerere de corectare a datelor

 

Numele dvs.*: …………………….

Adresa de email cu care v-ati inregistrat sau ati folosit pentru comenzi in magazinul electronic*: …………………….

Date pentru feedback (e-mail)*: …………………….

Catre

Denumire: “SuiCo” EOOD

CUI/BULSTAT: 121041923

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Adresa de corespondenta: or. Sofia, str. “Malashevska” 16

Telefon: 02 8139888

E-mail: privacy@suico.eu

Web site: krina.eu

 

Va solicitam urmatoarele date personale colectate, prelucrate si pastrate, furnizate de catre mine sau de catre terte parti, care sunt legate de mine, sa fie corectate dupa cum urmeaza:

Date supuse la corectie:

…………………………………………..

Va rugam sa fie corectate dupa cum urmeaza:

…………………………………………..

In cazul incalcarii drepturilor dvs. potrivit legislatiei susmentionate sau a celei aplicabile privind protectia datelor personale, aveti dreptul de a depune plangere in fata Comisiei pentru protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 

Denumire: Comisia privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul si adresa de administrare: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Adresa de corespondenta: or. Sofia 1592, b-dul “Prof. Tsvetan Lazarov” nr.2

Telefon: 02 915 3 518

Pagina de internet: www.cpdp.bg