Krina
90 min PT90M easy for 8 portions

ВЪЛШЕБНА БОБ ЧОРБА С БЪЛГАРСКИ БОБ ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ