Krina
10 min PT10M easy for 2 portions

СВЕЖА И ВИТАМИНОЗНА САЛАТА С КЪЛНОВЕ ОТ БОБ МУНГ