Krina
70 min PT70M easy for 2 portions

СУСАМОВО ТЕЛЕШКО С МОРКОВ И ЦЕЛИНА ПО АЗИАТСКИ