Krina
11 min PT11M easy for 4 portions

ШАРЕНА ЧОРБА С ЧЕТИРИ ВИДА БОБ