150 min PT150M fairly easy for 9 portions

САРМИТЕ НА БАБА РАЙНА (ПО СТАРА СТРОЕВСКА РЕЦЕПТА) ОТ ТЕДИ ТИТОВА