Krina
55 min PT55M fairly easy for 6 portions

САРМИ С БЪЛГАРСКИ ОРИЗ „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ…“ И СТАФИДИ