110 мин PT110M средно лесна за 10 порции

РОДОПСКИ КЛИН