Krina
80 мин PT80M средно лесна за 4 порции

ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С БОБ