Krina
70 min PT70M fairly easy for 5 portions

ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С БЕЛЕН БОБ И ОРЕХИ