Krina
105 min PT105M easy for 4 portions

ПЪЛНЕНА ТИКВА С БЪЛГАРСКИ БОБ „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ…“, ПРАЗ И СИНИ СЛИВИ