Krina
240 min PT240M complex for 6 portions

ПЪЛНЕНА АГНЕШКА ПЛЕШКА С ПЕРЛЕН ОРИЗ