Krina
250 min PT250M complex for 6 portions

ПЪЛНЕНА АГНЕШКА ПЛЕШКА С ПЕРЛЕН ОРИЗ