Krina
Пуешки гърди с ориз и зеленчуци
60 min PT60M easy for 2 portions

ПУЕШКИ ГЪРДИ С ОРИЗ И ЗЕЛЕНЧУЦИ