Krina
40 min PT40M easy for 6 portions

ПРИКАЗНА ЧОРБА С БЪЛГАРСКИ ОРИЗ ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ