Krina
80 min PT80M fairly easy for 8 portions

ПРАЗНИЧЕН КЕЙК С ОРИЗ БАЛАНС