Krina
40 min PT40M easy for 4 portions

ПАСТЕТ ОТ БЕЛЕН БОБ СЪС СУШЕНИ ДОМАТИ И КАПЕРСИ