Krina
30 мин PT30M лесна за 5 порции

ДОМАШНО ПРИГОТВЕНО ОРИЗОВО МЛЯКО