Krina
50 min PT50M easy for 4 portions

OРИЗОВ ПУДИНГ СЪС СИНИ СЛИВИ И ЧЕРВЕНО ВИНО