Krina
50 min PT50M easy for 4 portions

ИНДИЙСКА СУПА С ФИНА БЕЛЕНА ЛЕЩА