Krina
40 min PT40M fairly easy for 2 portions

“ХАЙВЕР” ОТ ЛЕЩА БЕЛУГА ВЪРХУ КАРТОФЕНИ БЛИНИ