Krina
90 min PT90M fairly easy for 6 portions

ГРАТЕН С ТИКВИЧКИ И ПЕРЛЕН ОРИЗ