Krina
30 min PT30M easy for 8 portions

ФЪЧ С КИНОА И ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО