Krina
Елда яхния
30 min PT30M fairly easy for 3 portions

ЕЛДА С МОРКОВИ И ЗЕЛЕН ЛУК