Krina
110 min PT110M fairly easy for 4 portions

ЧОРБА С ТРАДИЦИОНЕН БОБ И ПУШЕНИ РЕБРА