Krina
160 мин PT160M средно лесна за 4 порции

ЧИЛИ КОН КАРНЕ С ЧЕРВЕН БОБ