Krina
160 min PT160M fairly easy for 4 portions

ЧИЛИ КОН КАРНЕ С ЧЕРВЕН БОБ