Krina
60 min PT60M easy for 4 portions

ЧЕРВЕН ОРИЗ СЪС СПАНАК И ДИВИ ГЪБИ