Krina
Червен ориз с аромат на кокос
70 min PT70M fairly easy for 4 portions

ЧЕРВЕН ОРИЗ С АРОМАТ НА КОКОС