Krina
Боб в гърне
90 мин PT90M средно лесна за 3 порции

БОБ В ГЪРНЕ