Krina
180 min PT180M easy for 4 portions

БАВНО ГОТВЕН БОБ КАЛИПСО СЪС СВИНСКО И ЗЕЛЕНЧУЦИ В ГЛИНЕН СЪД