Krina
Ашуре
50 мин PT50M средно лесна за 4 порции

АШУРЕ