Krina
Ароматно къри "Черното око"
80 min PT80M complex for 3 portions

АРОМАТНО КЪРИ „ЧЕРНОТО ОКО“