Krina
120 min PT120M complex for 5 portions

АРОМАТНА СУПА С БЪЛГАРСКИ БОБ В ДОМАШНА ПИТКА