Krina
120 мин PT120M трудна за 5 порции

АРОМАТНА СУПА С БЪЛГАРСКИ БОБ В ДОМАШНА ПИТКА